⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2021

3 Samfunn

3.1 Befolkning

Stavanger hadde en befolkningsnedgang på 238 personer i 2. kvartal 2021. Dette er en kraftigere nedgang fra tilsvarende kvartal i 2020, da nedgangen var 149. Det har vært en høyere netto utvandring sammenlignet med 2020 som en følge av etterregistrering av utvandring. Fødselsoverskuddet er på 226, sammenlignet med 193 i tilsvarende kvartal i 2020.

Sandnes hadde en befolkningstilvekst på 196, en nedgang fra 267 i tilsvarende kvartal i 2020 og 300 i 2019. Sola hadde en befolkningsnedgang på 44 i 2. kvartal, sammenlignet med en vekst på 91 og 142 i tilsvarende kvartal i 2020 og 2019.

Samlet for 1. halvår 2021 har Stavanger hatt en befolkningsnedgang på 162 personer, tilsvarende -0,1 %. For 1. halvår i 2020 var det en vekst på 117 personer, tilsvarende 0,1 %. Samlet ble befolkningsveksten i 2020 på 0,4 % i Stavanger.

Tabell 3.1 Befolkningsendringer i Stavanger per kvartal 2019-2021.

3.2 Arbeidsledighet

Ved utgangen av august hadde Stavanger høyest ledighet i fylket med 3,2 %. Dette er en svak forbedring fra juli. Det er 1,7 % av arbeidsstyrken i Stavanger som er delvis ledige, mens 0,5 % av arbeidstakerne er på forskjellige tiltak.

Samlet for landet utgjorde andelen helt ledige 2,7 % av arbeidsstyrken i august. I Rogaland var andelen helt ledige 2,6 %. Det er fremdeles yrkesgruppen reiseliv og transport som er hardest rammet i Rogaland, i august var det 832 ledige blant disse. Det var 705 helt ledige i gruppen industriarbeid og 686 i gruppen serviceyrker eller annet arbeid.

Sandnes hadde 3 % helt ledige i august, i Egersund og Haugesund utgjorde helt ledige henholdsvis 2,4 % og 2,8 % av arbeidsstyrken.

I Oslo var andelen helt ledige 3,5 % ved utgangen av august. I Bergen var den 3,1 % og i Trondheim 2,2 %.

Tabell 3.2 Arbeidsledighet i Stavanger og resten av landet i 2020 og 2021.

3.3 Sosiale tjenester

I Stavanger var det 1339 personer som mottok sosialhjelp i august. Dette er det laveste antall mottakere siden juli 2018. Antall mottakere under 25 år synker også. Samtidig var brutto utgifter til sosialhjelp nesten uendret sammenlignet med samme periode i fjor.

Tabell 3.3 Antall mottakere av sosialhjelp i Stavanger
Tabell 3.4 Utbetalt sosialhjelp i Stavanger.

Antall langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er redusert med nesten 3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen er på over 5 % sammenlignet med toppene i oktober i fjor og februar i år.  Samtidig er det en økning på nesten 4 % blant langtidsmottakere av sosialhjelp med forsørgeransvar.

772 personer er registrert med sosialhjelp som hovedinntekt og har hatt utbetaling minimum 6 av de siste 12 månedene, et antall som er lavere enn på samme tidspunkt de siste to årene.

Tabell 3.5 Antall langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt i Stavanger.