⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 12. august

11. Samfunnsøkonomiske nøkkeltall

Arbeidsledigheten har stabilisert seg

Antall nye søknader om dagpenger i Stavanger har vært på en nedgående trend siden toppen i mars. Ved gradvis åpning av samfunnet har antallet nye søknader sunket, og Stavanger har nå gått fra 5 613 søknader i mars til 164 nye søknader i juli. Arbeidsledigheten i Stavanger, samt resten av landet har også blitt bedre. Den er fortsatt ikke på nivået den var før korona, og det ser ut som at den stabiliserer seg rundt 5-6 %. Antall delvis ledige er gått ned i juli, samtidig som helt ledige har økt svakt, både nasjonalt og lokalt. En tendens er at enkelte byområder har høyere arbeidsledighet.  Stavanger ligger noe høyere enn resten av landet.

Figur 11.1 Søknader om dagpenger i Stavanger fra personer som er permittert
Figur 11.2 Ledighet i Stavanger og resten av landet

Oljeprisen stabiliserer seg

Et fat nordsjøolje kostet i slutten av april mindre enn 20 dollar per fat.  Dette var en reduksjon fra 70 dollar fatet som den kostet i starten av året. Nå ser det ut til at oljeprisen stabiliserer seg rundt 45 dollar og har hatt en noe svak stigning de siste 2 månedene. Det store fallet i oljeprisen påvirket arbeidsledigheten i Stavanger, noe som vil ta tid å ta igjen. En stabil pris på 45 dollar per fat vil hjelpe for å få ned arbeidsledigheten.

Figur 11.3 Oljepris per dag 2020
Figur 11.4 Oljepris per måned 2019/2020

Fortsatt ingen økning i antall konkurser

Det har fremdeles ikke vært noen økning i antall konkurser i perioden etter korona, når vi sammenligner med tidligere år. Regjeringen har kommet ut med krisepakker og støtteordninger, samt de har ventet med å sende konkursbegjæringer. Dette gjør det vanskelig å si noe om forventningene for resten av året. Kommer det en ny bølge med korona vil vi muligens se en økning i konkurser. Kommunedirektøren vil følge situasjonen og komme tilbake når utviklingen endrer seg. I lenken under har SSB laget grafer på kommune nivå for 2019 og 2020.

https://public.tableau.com/profile/statistisk.sentralbyr.statistics.norway.#!/vizhome/vis-konkurser-per-uke/Konkurserovertid2020-2019-2009