⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering pr. 31.08.2020

11 Økonomiske oversikter

Bevilgningsoversikt drift §5-4 1. leddRegnskapJust.per. budsjettAvvik i krForbruk i %Just. årsbudsjettOppr. årsbudsjett
Rammetilskudd-2 188 097 690-2 231 482 396-43 384 70698,06-2 974 672 000-2 802 827 000
Inntekts- og formueskatt-3 436 051 538-3 452 825 000-16 773 46299,51-5 355 000 000-5 497 500 000
Eiendomsskatt-212 470 141-214 000 000-1 529 85999,29-214 000 000-214 000 000
Andre generelle driftsinntekter-135 666 032-245 580 667-109 914 63555,24-290 421 000-291 521 000
Sum generelle driftsinntekter-5 972 285 401-6 143 888 063-171 602 66297,21-8 834 093 000-8 805 848 000
       
Sum bevilgninger drift, netto5 746 279 3235 529 517 995-216 761 328103,929 000 098 1938 954 484 000
Sum netto driftsutgifter5 746 279 3235 529 517 995-216 761 328103,929 000 098 1938 954 484 000
       
Brutto driftsresultat-226 006 079-614 370 067-388 363 98836,79166 005 193148 636 000
       
Renteinntekter-84 884 190-149 724 333-64 840 14356,69-242 474 000-242 474 000
Utbytter-276 615 339-289 866 667-13 251 32895,43-295 600 000-295 600 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler-3 228 25603 228 256000
Renteutgifter186 756 775226 051 33339 294 55882,62339 077 000339 077 000
Avdrag på lån242 398 384261 308 00018 909 61692,76391 962 000391 962 000
Netto finansutgifter64 427 37447 768 333-16 659 041134,87192 965 000192 965 000
       
Motpost avskrivninger-442 521 316-305 075 255137 446 061145,05-457 771 000-453 095 000
       
Netto driftsresultat-604 100 021-871 676 988-267 576 96769,3-98 800 807-111 494 000
       
Disponering eller dekning av netto driftsresultat      
Overføring til investering574 245173 456 440172 882 1950,33232 437 000259 334 000
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond-87 789 448-64 076 19323 713 255137,01-64 670 193-1 138 000
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond100 472 74794 875 667-5 597 080105,998 954 000-146 702 000
Dekning av tidligere års merforbruk000000
Bruk av tidligere års regnsk. mindreforbruk-167 924 313-167 920 0004 313100-167 920 0000
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat-154 666 76836 335 914191 002 682-425,6698 800 807111 494 000
       
Fremført til inndekning i senere år-758 766 789-835 341 075-76 574 28690,8300
Tabell 11.1 Bevilgningsoversikt drift §5-4 1. ledd
Last ned tabelldata (Excel)
Bevilgningsoversikt drift §5-4 2. leddRegnskapJust.per. budsjettAvvik i krForbruk i %Just. årsbudsjettOppr. årsbudsjett
Oppvekst og utdanning      
Stab Oppvekst og utdanning24 010 10223 913 267-96 835100,437 435 00048 570 000
Barnehage752 439 404752 156 180-283 224100,041 177 966 0001 176 130 000
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud63 013 05763 355 428342 37199,46100 942 00089 897 000
Grunnskole963 636 789950 418 096-13 218 693101,391 561 163 0001 536 465 000
Johannes læringssenter70 496 97272 427 0241 930 05297,34118 613 000110 922 000
Stavanger kulturskole29 358 61729 463 881105 26499,6444 416 00043 194 000
Pedagogisk-psykologisk tjeneste32 052 50633 450 5491 398 04395,8251 899 00048 033 000
Ungdom og fritid44 388 53145 733 1951 344 66497,0664 729 00069 328 000
Helsestasjon og skolehelsetjenesten57 678 85960 558 9982 880 13995,24100 691 00086 792 000
Sentrale midler oppvekst/bistandsprosjekt000000
EMbo28 921 95831 197 0152 275 05792,7148 668 00048 959 000
Barnevernstjenesten152 976 763151 353 349-1 623 414101,07267 311 500268 289 000
Sum oppvekst og utdanning2 218 973 5582 214 026 983-4 946 575100,223 573 833 5003 526 579 000
       
Helse og velferd      
Helse- og velferdskontor191 500 657183 439 431-8 061 226104,39288 690 000331 304 000
NAV219 484 505196 527 432-22 957 073111,68305 337 000299 009 000
Fysio- og ergoterapitjenesten56 792 31653 248 912-3 543 404106,6571 404 00070 019 000
Helsehuset i Stavanger13 856 09513 884 61628 52199,7922 082 00020 762 000
Hjemmebaserte tjenester293 172 259279 376 428-13 795 831104,94443 256 000380 277 000
Bofellesskap332 522 217322 474 132-10 048 085103,12523 531 000536 503 000
Alders- og sykehjem601 301 757602 961 9941 660 23799,72952 989 000946 597 000
Stavanger legevakt54 295 21540 595 438-13 699 777133,7555 897 78865 921 000
Rehabiliteringsseksjonen36 392 20537 493 1121 100 90797,0661 862 00059 512 000
Arbeidstreningsseksjonen9 837 6669 754 660-83 006100,8515 199 00016 397 000
Boligkontoret5 326 4685 223 790-102 678101,978 197 0008 111 000
Flyktningseksjonen70 584 30065 972 888-4 611 412106,99101 697 000100 163 000
Dagsenter og avlastningsseksjonen132 924 210132 834 039-90 171100,07211 004 000184 483 000
Tekniske hjemmetjenester4 949 2755 924 172974 89783,549 095 0008 301 000
Krisesenteret i Stavanger7 340 8216 716 540-624 281109,2912 845 00013 157 000
Sentrale midler levekår28 528 64843 965 08515 436 43764,89-165 599 000-112 061 000
Sentrale midler legetjeneste78 587 36966 589 332-11 998 037118,02111 740 21283 109 000
Stab Helse og velferd45 389 28129 378 773-16 010 508154,543 319 50065 810 000
Sum Helse og velferd2 182 785 2642 096 360 773-86 424 491104,123 072 546 5003 077 374 000
       
By- og samfunnsplanlegging      
Stab By- og samfunnsplanlegging7 486 8197 850 116363 29795,3716 284 0008 062 000
Byggesaksavdelingen-1 136 010707 2131 843 223-160,636 636 0005 760 000
Byutvikling14 012 26413 039 039-973 225107,4624 814 00024 941 000
Beredskap og samfunnsutvikling-14 582-1 587 528-1 572 9460,9212 094 00018 661 000
Kart og digitale tjenester9 692 00410 633 215941 21191,1517 192 00017 301 000
Sum By- og samfunnsplanlegging30 040 49630 642 054601 55898,0477 020 00074 725 000
       
Bymiljø og utbygging      
Stab strategi og målstyring3 616 6224 345 513728 89183,2310 418 0009 634 000
Juridisk-4 050 1677 388 25011 438 417-54,8211 326 00010 670 000
Byggforvaltning202 282 652198 341 386-3 941 266101,99321 922 000309 304 000
Byggeprosjekter3 960 5372 121 561-1 838 976186,683 241 0004 531 000
Park og vei109 362 041113 920 4664 558 42596189 568 000172 395 000
Idrett80 328 92980 263 117-65 812100,08112 869 000102 458 000
Vannverket-68 791 634-57 802 34310 989 291119,01-133 0000
Avløpsverket-107 548 327-91 415 45816 132 869117,65-138 0000
Renovasjon-34 201 661-48 174 458-13 972 7977163 000140 000
Plan og anlegg4 893 4730-4 893 473000
Miljø4 499 9757 009 5012 509 52664,211 008 00012 636 000
Triangulum-2 288 170-49 0002 239 1704669,73-79 0000
Sum Bymiljø og utbygging192 064 271215 948 53623 884 26588,94660 065 000621 768 000
       
Innbygger- og samfunnskontakt      
Smartby6 449 0056 323 092-125 913101,9914 661 00013 638 000
Næring23 287 14823 734 871447 72398,1145 232 00028 002 000
Kommunikasjon6 498 3326 413 732-84 600101,3210 610 00010 200 000
Kultur148 916 100148 904 414-11 686100,01190 383 000187 099 000
Innbyggerdialog16 646 59919 736 7743 090 17584,3435 061 00032 511 000
Stab Innbygger- og samfunnskontakt2 045 0192 027 121-17 898100,883 851 0004 272 000
Politisk sekretariat6 706 5048 124 1131 417 60982,5516 082 00014 033 000
Sum Innbygger- og samfunnskontakt210 548 706215 264 1164 715 41097,81315 880 000289 755 000
       
Stab og støttefunksjoner      
Kommunedirektør-4 379 4704 661 5029 040 972-93,957 538 0007 754 000
Kommuneadvokat3 870 7574 577 770707 01384,567 158 0007 244 000
Stab og støtte235 195 384242 014 3206 818 93697,18351 541 000339 560 000
Sum Stab og støttefunksjoner234 686 671251 253 59216 566 92193,41366 237 000354 558 000
       
Felles inntekter og utgifter241 580 760229 105 161-12 475 599105,45543 984 000677 015 000
Sum Felles inntekter og utgifter241 580 760229 105 161-12 475 599105,45543 984 000677 015 000
       
Sum fordelt drift5 310 679 7275 252 601 215-58 078 512101,118 609 566 0008 621 774 000
       
Sum avsetning/bruk av avsetning-78 862 137-54 781 52624 080 611143,96-57 171 193-4 025 000
       
Motpost avskr. ført tjeneste omr.-356 737 459-222 135 255134 602 204160,59-333 361 000-328 685 000
       
Sum bevilgninger drift,netto5 746 279 3235 529 517 995-216 761 328103,929 000 098 1938 954 484 000
Tabell 11.2 Bevilgningsoversikt drift §5-4 2. ledd
Last ned tabelldata (Excel)
Bevilgningsoversikt investeringRegnskapReg.budsjettReg.årsbudsjettOppr.årsbudsjett
Investeringer i varige driftsmidler529 9141 274 5701 178 458481 708
Tilskudd til andres investeringer----
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper20 90923 63223 63221 788
Utlån av egne midler-270 760270 760202 226
Avdrag på lån---100 158
Sum investeringsutgifter550 8231 568 9621 472 850805 881
     
Kompensasjon for merverdiavgift-53 086-136 574-136 462-46 998
Tilskudd fra andre-55 330-75 600-47 100-35 217
Salg av varige driftsmidler-42 255-132 000-132 000-350
Salg av finansielle anleggsmidler----227
Utdeling fra selskaper----
Mottatte avdrag på utlån av egne midler-31 109-65 927-65 927-128 995
Bruk av lån-286 250-731 171-637 041-503 716
Sum investeringsinntekter-468 031-1 141 272-1 018 530-715 503
     
Videreutlån258 626320 000220 000-
Bruk av lån til videreutlån-258 626-320 000-220 000-
Avdrag på lån til videreutlån103 048126 220126 220-
Mottatte avdrag på videreutlån-103 048-126 220-126 220-
Netto utgifter videreutlån----
     
Overføring fra drift-574-232 437-259 334-110 267
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond-4 210--3
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond-78 000-194 986-194 986-2 000
Dekning av tidligere års udekket beløp----
Sum overføring fra drift og netto avsetninger-82 784-427 423-454 320112 264
     
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)----
Tabell 11.3 Bevilgningsoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)