⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 31.08.2019

3 Samfunn

3.1 Befolkning

Befolkning

Befolkningsveksten i Stavanger for 1. halvår 2019 var på 0,23 %. Veksten for 1. halvår 2018 var på 0,2 %.  Befolkningsveksten for Stavanger i 2. kvartal 2019 var på 55 personer. Dette er halvparten av tilsvarende periode i 2018. Nettoutflyttingen var noe lavere, men det er nedgangen i antall fødte som utgjør forskjellen sammenlignet med 2. kvartal 2018.

Figur 3.1 Fødselsoverskudd, nettoinnflytting og samlet befolkningsvekst i Stavanger

Befolkningsveksten i Rogaland var 0,5 % for 1. halvår 2019. Sandnes og Sola hadde en vekst på henholdsvis 0,9 % og 1,2 % i samme periode.

Figur 3.2 Befolkningsvekst i % i Stavanger, Sandnes og Sola

Insentivordning til studenter – busskort 

Bystyret behandlet sak 74/18 i fjor om insentiver til studenter for å melde flytting til Stavanger kommune. Det ble vedtatt en toårig prøveordning. I 2018 meldte 1004 studenter flytting og fikk dermed gratis busskort i ett studieår. Søknadsfristen for studieåret 2019/20 går ut 1. oktober. Per 20. September er det mottatt 691 søknader, 634 er fra studenter som har meldt flytting til Stavanger og er dermed godkjent. Som i 3. kvartal 2018 er det grunn til å tro at dette vil øke innflytting til Stavanger, jamfør figur 3.1. 

Boligbygging

Det er 341 boliger som er tatt i bruk hittil i år, 150 flere enn samme periode i fjor. Antallet igangsatte nye boliger er 186 høyere enn samme periode 2018.

ÅrIgangsatt (tillatelser)
hittil i år inklusiv august
Igangsatt
hele året
Tatt i bruk hittil i år
inkl august
Tatt i bruk
hele året
2009119421504668
2010302781392477
2011515802295559
2012508979332650
20136999015621028
2014532725512846
20152925017191149
2016317357262392
2017311447181371
2018280539191420
2019466 341 
Tabell 3.1 Boliger
Last ned tabelldata (Excel)

3.2 Arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i Stavanger har falt med 0,2 prosentpoeng til 2,8 % fra januar til august i 2019. I Rogaland har ledigheten falt med 0,2 prosentpoeng til 2,4 % i samme periode. I Sandnes har ledigheten falt med 0,1 prosentpoeng til 2,8 %, mens i Sola har den falt med 0,2 prosentpoeng til 2,7 %.

Figur 3.3 Utvikling i arbeidsledighet

3.3 Sosiale tjenester

Antall mottakere er redusert med 3,8 % sammenlignet med 2018. Brutto utgifter til sosialhjelp var kr 3,8 mill. (2,9 %) lavere ved utgangen av august 2019 sammenlignet med samme periode i 2018.

Figur 3.4 Antall sosialhjelpsmottakere per måned

Antall langtidsmottakere totalt er redusert med 2,8 % sammenlignet med tall for august 2018. Samtidig har antall langtidsmottakere med forsørgeransvar for barn har økt med 2,3 %.

Figur 3.5 Antall sosialhjelpsmottakere med forsørgeransvar

 

Figur 3.6 Utbetalt sosialhjelp. Tall i hele tusen