⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6.5 Organisering og omstilling

6.5.3 «Foretak til basis»

Arbeidet med å tilbakeføre Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF til basisorganisasjonen, er organisert i prosjektet Foretak til basis.

01.01.2021 ble foretakenes styrings- og rapporteringslinjer endret, slik at foretakslederne nå rapporterer til kommunedirektøren og ikke til foretaksstyrene. Ansvaret for alle oppgaver og tjenester som før ble ivaretatt av foretakene, ble på dette tidspunktet overført til kommunedirektøren. Samtidig med dette ble også alle ansatte overført til basisorganisasjonen. Avslutningsregnskapet per 31.12.2020 for de fire foretakene skal til behandling i kommunestyret i mai.

Omorganiseringen er delt opp i to delprosjekter. I delprosjekt 1 skal det etableres en ny organisering av tjenesteområdet bymiljø og utbygging som inneholder Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF. I delprosjekt 2 overføres Sølvberget KF til tjenesteområdet innbygger- og samfunnskontakt.

Noen av de forretningsmessige oppgavene som lå i Stavanger boligbygg KF er overført til foretaket Stavanger utvikling KF.

Prosessen med å etablere den nye organisasjonen har involvert ansatte, ledere og tillitsvalgte. Organiseringen er både drøftet lokalt, behandlet i styringsgruppen (der også tre sentrale tillitsvalgte deltar) og drøftet sentralt med hovedtillitsvalgte i Stavanger. Organiseringen ble vedtatt av kommunedirektøren i månedsskiftet april/mai. Prosjekt Foretak til basis har hittil fulgt gjeldende framdriftsplan og starter nå arbeidet med innplassering av ledere og ansatte.