⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

5 Lederskap, kompetanse og organisasjon

5.1 Etablering av nye Stavanger kommune

Det har også i 2.tertial vært stor aktivitet i arbeidet med etableringen av nye Stavanger kommune. Rundt 20 prosjekter har i perioden videreført det omfattende arbeidet med å forberede sammenslåingen. De politiske prosjektene Lokaldemokrati og politisk organisering og Symboler, identitet og felles kultur har i perioden fullført leveransene sine. Prosjektet Innbyggertorg har gjennomført en rekke involveringstiltak og har levert og fått godkjent konsept for innbyggertorgene som skal etableres i Vikevåg og Judaberg. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen har blitt politisk behandlet i de tre kommunene. Arbeidet med å harmonisere kommunenes tjenestetilbud, organisering og systemer nærmer seg sluttfasen.  En av de største milepælene i kommunesammenslåingen ble gjennomført innen fristen 30. juni da nær 11 000 ansatte ble innplassert og fikk vite hvor de skal jobbe i den nye kommunen.