⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rapportering

Tabell 4.10 Økonomisk oversikt for tjenesteområdene

TjenesteområdeRegnskap 30.04.2022Budsjett 30.04.2022Avvik 30.04.2022Forbruk %Årsbudsjett 2022Avviksprognose 2022Forslag budsjettjusteringer
Oppvekst og utdanning 1 328 682 1 271 528 57 153 104,5 % 3 725 037 107 500 72 580
Helse og velferd 1 505 095 1 440 781 64 314 104,5 % 3 331 081 193 519 134 103
By- og samfunnsplanlegging 5 378 7 917 - 2 539 67,9 % 81 546 - 1 230 - 1 230
Bymiljø og utbygging 86 269 95 245 - 8 976 90,6 % 606 864 148 650 116 626
Innbygger- og samfunnskontakt 105 854 104 430 1 424 101,4 % 311 224 7 460 6 960
Stab og støttefunksjoner 116 584 131 764 - 15 180 88,5 % 413 105 0- 938
Sum tjenesteområdene 3 147 861 3 051 665 96 196 103,2 % 8 468 857 455 899 328 101
Last ned tabelldata (Excel)