⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6.4 Organisering og omstilling

6.4.3 «Foretak til basis»

Arbeidet med å tilbakeføre de fire foretakene Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF til basisorganisasjonen, er organisert i prosjektet «Foretak til basis». Ny organisasjonsplan ble ferdigstilt i månedsskiftet april/mai, og arbeidet med innplassering av ansatte i basisorganisasjonen ble startet opp etter dette. Prosessen har hatt framdrift i tråd med plan, og ledere og medarbeidere ble innplassert per 30.06.2021.

Målet med tilbakeføring av de fire foretakene har vært å organisere oppgaver og tjenester slik at det gir kommunen lavere kostnader i tjenesteproduksjon, riktig kvalitet på tjenestene, effektiv gjennomføring av plan og bestilling og godt koordinerte helhetsløsninger. Det arbeides videre med å realisere gevinstene av tilbakeføringen.