⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2019

3 Samfunn

3.1 Arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i Stavanger har falt med 0,2 prosentpoeng til 2,8 % i årets første fire måneder. I Rogaland har ledigheten falt med 0,3 prosentpoeng til 2,4 %. Utviklingen i ledighet i Sandnes er identisk med Stavanger, mens den i Sola har falt ytterligere til 2,7 %. Arbeidsledigheten for landet er 2,3 %.

Figur 3.1 Utvikling i arbeidsledighet

3.2 Sosiale tjenester

Det er ingen nevneverdig endring i antall sosialhjelpsmottakere sammenlignet med samme periode i 2018. Antall mottakere per måned har holdt seg stabilt og antall nye mottakere er på samme nivå som i fjor.

Figur 3.2 Antall sosialhjelpsmottakere per måned

Antall langtidsmottakere er redusert. Samtidig har langtidsmottakere med forsørgeransvar og langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt begge økt med 5 %.

Figur 3.3 Antall langtidsmottakere med forsørgeransvar

Brutto utgifter til sosialhjelp var kr 2,2 mill. (3,4 %) lavere ved utgangen av april 2019 sammenlignet med samme periode i 2018.

Figur 3.4 Utbetalt sosialhjelp. Tall i hele tusen.

3.3 Befolkning

Befolkning

Befolkningsveksten i 1. kvartal 2019 var på 247 personer. I samme periode i 2018 var den på 169 personer. Veksten i 1. kvartal skyldes en nettoinnflytting på 85 personer, 69 høyere enn samme periode i 2018.  Fødselsoverskuddet var noe høyere enn i 1. kvartal 2018.

Figru 3.5 Fødselsoverskudd, nettoflytting og samlet folkevekst i Stavanger

Boligbygging

Det er 197 boliger som er tatt i bruk hittil i år, 115 flere enn i samme periode i fjor. Dette henger sammen med det høye antallet igangsatte nye boliger i 2018. Antallet igangsatte nye boliger sålangt i år er 25 lavere enn samme periode i fjor.  

ÅrIgangsatt (tillatelser)
hittil i år inklusiv april
Igangsatt
hele året
Tatt i bruk hittil i år
inkl april
Tatt i bruk
hele året
2010158781144477
2011440802105559
2012337979115650
20133059012151028
2014429725288846
20151265012631149
2016129357122392
2017106447102371
201814253982420
2019117 197 
Tabell 3.1 Boliger tatt i bruk og igangsatt
Last ned tabelldata (Excel)