⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 12. august

10. Kommunale foretak og selskap

Kommunedirektøren har en løpende dialog med kommunale foretak (KF) og Interkommunale selskap (IKS) om de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Det samlede bildet for foretakene og selskapene er ikke vesentlig endret siden forrige rapportering. Kommunedirektøren vil i rapporten per 31. august 2020 gi en nærmere redegjørelse for de økonomiske konsekvensene for kommunale foretak og selskap.