⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 22. april

9. Kommunale foretak og selskap

Kommunedirektøren har en løpende dialog med kommunale foretak (KF) og Interkommunale selskap (IKS) vedrørende de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Av KF-ene er det trolig Stavanger Parkeringsselskap KF som vil få de største direkte konsekvensene av koronapandemien med et inntektsbortfall i størrelsesorden kr 12 mill. Av IKS-ene er det trolig Stavangerregionen Havn IKS som vil få de største direkte konsekvensene med en foreløpig prognose som tilsier svekkelse av driftsresultatet på kr 66,8 mill. (64 %). Kommunale aksjeselskap (AS), som for eksempel Stavanger Forum AS, vil også rammes av koronapandemien. Varigheten på restriksjoner vil være av stor betydning for omfanget av de økonomiske konsekvensene. Kommunedirektøren vil i rapporten per 30. april 2020 gi en nærmere redegjørelse for de økonomiske konsekvensene for kommunale foretak og selskap.