⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.2 Forslag til budsjettjusteringer – investering

NrBudsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdriftBeløp
1Kunst i offentlig rom-8 300
2IT, datasenter ny arkitektur-7 500
3Trådløst nettverk i barnehager og SFO-890
4IKT oppgraderinger Rennesøy-625
5Rennesøy, mulighetsstudie nytt kommunehus-1 300
6Rådhuset rehabilitering-20 000
7Lervig brannstasjon-33 300
8Akropolis mulighetsstudie-1 595
9Tastaveden skole, rehabilitering-24 200
10Teknikken barnehage-8 000
11Mosvangen barnehage-2 000
12Strømvik barnehage-3 000
13Kvaleberg skate-/ idrett- og bydelshus, mulighetsstudie-1 000
14Madlamark skole, varmtvannsbasseng-2 500
15Kvernevik skole renovering2 000
16Ramsvigtunet utvidelse3 000
17Stokkaveien 336 600
 Delsum-102 610
 Overføringer mellom drift og investering, tekniske korreksjon 
18Velferdsteknologi stilling hos IT-300
19Campingvogn Smartby/områdeløft storhaug300
20Vedtak fra formannskapet om aksjekjøp600
21Ungdom og fritid kjøp av bil500
22Lenden kjøp av bil og båtmotor1 300
 Delsum2 400
 Sum endring investeringsutgifter-100 210
 Finansiering 
23Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon-2 400
24Bruk av lån, reduksjon102 610
 Sum finansiering100 210
 Udekket/udisponert0
Tabell 2.1 Forslag til budsjettendring - Investering
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettjustering som følge av prosjektets framdrift

Budsjettjusteringene i linje 1-17 foreslås som følge av prosjektenes forbruk og finansielle framdrift. Endringen i prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring og endrer ikke prosjektets ramme.

Overføringer mellom drift og investering

  1. Velferdsteknologi stilling hos IT

For å finansiere en stilling i IT-avdelingen for prosjektet Velferdsteknologi, flyttes det midler fra investering til drift. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,3 mill. fra investering til drift.

  1. Campingvogn Smartby/områdeløft Storhaug

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,3 mill. fra drift til investering for å finansiere kjøp av en campingvogn til Smartbyen, knyttet til områdeløftet på Storhaug.

  1. Vedtak fra formannskapet om aksjekjøp

I sak 142/21 fra Formannskapet ble det vedtatt økonomisk støtte til næringsutvikling. Midlene ble vedtatt til driftsregnskapet. For å benytte disse midlene til finansiering av aksjekjøp, foreslås de overført fra drift til investering. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 0,6 mill. fra drift til investering for formålet.

  1. Ungdom og fritid kjøp av bil

Ungdom og fritid har behov for å kjøpe en bil i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket KADÅITTEPÅ. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 0,4 fra drift til investering for å finansiere kjøpet av bilen.

  1. Lenden kjøp av bil og båtmotor

Lenden skole må skifte ut en gammel bil og har i tillegg behov for å fornye en båtmotor. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 1,3 mill. fra drift til investering til dette formålet.

Endringer i finansiering

  1. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

Budsjettmidler tilknyttet drift flyttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet flyttes kr 2,4 mill. fra drift til investering. Dette gjelder tiltak omtalt i linje 18-22.

  1. Bruk av lån, reduksjon

Kommunedirektøren foreslår å redusere bruk av lån med kr 102,61 mill. som følge av de foreslåtte budsjettendringene.