⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 22. april

8. Likviditet

Likviditetsprognosen i forrige rapport viste at Stavanger kommune trolig vil ha en tilfredsstillende likviditet i 2020, selv om kommunen ikke blir kompensert av staten for identifiserte merkostnader/mindreinnteker knyttet til koronapandemien og at årets låneopptak ikke kan gjennomføres grunnet manglende likviditet i kapitalmarkedene. Det er per april ikke innfruffet forhold som vil vesentlig forverre likviditetsprognosen. Stavanger kommune har allerede mottatt delvis kompensajon fra staten knyttet til koronasituasjonen og det legges opp til at deler av årets låneopptak gjennomføres i mai. De sistnevnte forholdene vil isolert sett bidra til å styrke likviditeten sammenlignet med forrige prognose. Kommunen har videre kassakreditt på kr 500 mill. som kan utløses med 14 dagers varsel for å ytterligere styrke likviditeten. Det vil utarbeides en oppdatert likviditetsprognose basert på tertialrapporten per 30. april 2020.