⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen – status per 22. april

11. Samfunnsøkonomiske nøkkeltall

Arbeidsledigheten har stabilisert seg

Antall nye søknader om dagpenger i Stavanger1 har ligget på 373 og 393 per uke i uke 15 og 16, etter at det var 5 041 søknader i uke 12. Samtidig har arbeidsledigheten i Rogaland gått ned fra 9,9 % til 9,6 %. Dette viser at situasjonen har stabilisert seg. Ved gradvis åpning av samfunnet, spesielt med tanke på frisører, butikker, fysio tjenester osv., forventes en reduksjon i arbeidsledigheten2.

Figur 11.1 Søknader om dagpenger i Stavanger fra personer som er permittert
Figur 11.2 Antall ledige per uke i Rogaland

Yrkene3 reiseliv og transport, serviceyrke og butikk- og salgsarbeid er hardest rammet av viruset. Det er noe nedgang i ledighet innen butikk- og salgsarbeid da en del butikker i Rogaland begynner å åpne opp igjen. Det vil være interessant å følge utviklingen når samfunnet har begynt å åpne mer opp igjen. Yrker som reiseliv og transport vil trolig være hardt rammet i lang tid framover.

Figur 11.3 Antall ledige per måned, per yrke i Rogaland. Oljenæringen vil hovedsakelig være fordelt på yrkene ingeniør- og IKT-fag, samt Industriarbeid.

Fallende oljepris

Et fat nordsjøolje koster nå for første gang på 18 år mindre enn 20 dollar per fat. Det store fallet i oljeprisen kan få store konsekvenser for næringslivet og sysselsettingen i Stavanger.

Figur 11.4 Oljepris per dag 2020
Figur 11.5 Oljepris per måned 2019/2020

Fortsatt ingen økning i antall konkurser

Det er ingen merkbar økning i antall konkurser i perioden etter Korona, sammenlignet med tallene fra 2019. Det forventes en økning etter hvert, da det ofte går noe tid fra et foretak kommer i vanskeligheter, til det blir begjært konkurs. Skatteetaten har også vært tilbakeholdne med å sende ut konkursbegjæringer i Korona perioden, samtidig har de trukket en del tidligere konkursbegjæringer. Kommunedirektøren vil følge situasjonen og komme tilbake når utviklingen endrer seg. SSB har laget grafer på kommunenivå for 2019 og 2020 (link).