⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-epidemien – status per 27. mars

9. Kommunale foretak

Kommunedirektøren har igangsatt et arbeid for å kartlegge de økonomiske konsekvensene for kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS). Kartleggingen viser blant annet at Stavanger Parkeringsselskap KF får et inntektsbortfall i størrelsesorden kr 12 mill. i en periode på to  måneder. I samme tidsperiode vil Folkehallene (Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Stohallen IKS), Stavanger konserthus IKS og Stavangerregionen Havn IKS kunne få et inntektsbortfall på henholdsvis kr 1,6 mill., kr 5,5 mill. og kr 7,4 mill. De foreløpige beregningene viser Stavanger kommunes andel av inntektbortfallet basert på eierandeler. Kommunedirektøren vil ved neste rapportering gi en samlet oversikt over konsekvensene av koronaviruset for Stavanger kommune som konsern.