⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-epidemien – status per 27. mars

8. Likviditet

Det er utarbeidet nye likviditetsprognoser som tar høyde for konsekvensene av koronaviruset. Den foreløpige prognosen viser at Stavanger kommune vil kunne ha en tilfredsstillende likviditet i 2020, selv om kommunen ikke blir kompensert av staten for identifiserte merkostnader/mindreinnteker knyttet til koronaviruset og at årets låneopptak ikke kan gjennomføres grunnet manglende likviditet i kapitalmerknadene. I prognosen er det videre lagt til grunn at ubrukte lånemidler anvendes i sin helhet i 2020 for å kompensere for manglende låneopptak. Basert på dette scenariet vil likviditeten være på det laveste den 18. november 2020 med kr 990 mill. Kommunen har videre kassakreditt på kr 500 mill. som kan utløses med 14 dagers varsel for å ytterligere styrke likviditeten.