⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske konsekvenser av korona-epidemien – status per 27. mars

7. Investeringer

Det er stor usikkerhet rundt konsekvensene koronautbruddet vil medføre for pågående investeringsprosjekter. Gitt at koronautbruddet går under «force majeure», reguleres dette av kontraktene med entreprenører og leverandører. Det pågår et arbeid med å vurdere om vedtatte prosjekter kan starte tidligere. Eventuelle nye prosjekter vil også bli vurdert. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette og eventuelle økonomiske konsekvenser.