⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomisk status og årsprognoser per 31. oktober

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets enstemmige vedtak i sak 126/20

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift.

2. Kommunestyret frafaller leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteserveringssteder i perioden fra august – desember 2020, med tanke på å bedre situasjonen for det lokale næringslivet i denne vanskelige tiden. Kommunen frafaller videre leieinntekter for areal knyttet til uteserveringssteder frem til 1. halvår 2021, grunnet vedvarende krevende økonomiske situasjon. For øvrig vises til forslag fremmet i formannskapet den 26.11 i sak om handlings- og økonomiplan, hvor ytterligere tiltak knyttet til serverings-, reiseliv- og kulturbransjen vurderes.

3. Rogaland Rideklubb sin gjeld på kr 1,87 mill. ettergis ikke på det nåværende tidspunkt (jf. anmodning datert 02.04.2020). Kommunedirektøren gis imidlertid fullmakt til å innfri eventuell søknad om avdragsutsettelse fram til 15.10.2021.

4. Økonomisk status og årsprognoser per 31.10 tas for øvrig til orientering.